Dịch vụ Công ty TNHH MTV Cơ Điện Lạnh Sài Gòn cung cấp

Dịch vụ Công ty TNHH MTV Cơ Điện Lạnh Sài Gòn cung cấp bao gồm:
- Nhà thầu cơ điện
- Trung tâm dịch vụ bảo hành Ủy quyền chính hãng
- Bảo trì - sữa chữa thiết bị cơ - điện - gia dụng
- Cung cấp vật tư - trang thiết bị ngành nhiệt - lạnh